Michał

Michał

Będąc człowiekiem z licznymi pasjami Michał Rzeszewski zawsze starał się znaleźć nici łączące przynajmniej ich część tak, aby każdej móc poświęcać jak najwięcej czasu. I choć w wielu przypadkach było to niemożliwe, to dwie dziedziny okazały się do tego stworzone: Geografia i Fotografia. Z tą pierwszą nierozerwalnie wiążą się podróże, zarówno te bliskie jak i te w najdalsze zakątki globu. To one właśnie w znacznej mierze dostarczają okazji a także, a może przede wszystkim, inspiracji do tej drugiej.

Jako doktorant w Zakładzie Geologii i Paleogeografii WNGiG UAM, Michał zajmuje się problemami zmian globalnych środowiska, a w szczególności wahaniami poziomu morza. W fotografii natomiast pociąga go przede wszystkim czerń i biel w różnorodnych jej aspektach. Uwielbia stare aparaty, z czym wiąże się wierność tradycyjnej technice analogowej oraz przekonanie, że sama czynność wykonywania zdjęć jest równie ważna i mogąca dostarczyć równie wiele jeśli nie więcej radości, niż jej późniejsze namacalne efekty. To samo podejście do podróży zapewnia jak dotąd, iż każda jest w jakiś sposób udana.

Copyright © Lukasz Kuczkowski i Michal Rzeszewski
Copyright © (zdjęcia) Łukasz Kuczkowski, Michał Rzeszewski i Piotr Życki (banner, strona główna)